Çarpıntıların kateterle teşhis edilmesi (EPS) ve tedavisi (ablasyon)

Çarpıntılar iki türlüdür. Birincisi fizyolojik çarpıntıdır, örneğin streste, heyecanda, panikte, eforda, kansızlıkta veya guatr hastalığında kalp hızlanır, çarpıntı hissedilir. Bu kalpten gelen bir çarpıntı, kalp hastalığı değildir. İkincisi kalpten çoğunlukla aniden gelen ve sonlanan ritm bozukluğu dediğimiz çarpıntıdır, burada kalp hastalığı söz konusudur. Bu ritm bozuklukları da çok sayıda ve çeşitlidir. Bazılarında hayati tehlike de olabilir. Tedavisi ritm bozukluğunun çeşidine bağlıdır.

Çarpıntısı olan hastalarda öncelikle çarpıntının fizyolojik bir çarpıntı mı? Yoksa kalpten gelen bir ritm bozukluğu mu? Ritm bozukluğu ise hangi ritm bozukluğu bunun ayırt edilmesi gerekir. Bunun için EPS (elektrofizyolojik test) denilen işlem yapılır. Anjiyo cihazı altında kateterle kasıktan kalbe girilerek EPS cihazı yardımıyla ritm bozukluğu varlığı ve çeşidi tespit edilir.

Ritm bozukluklarının önemli bir kısmı yine kateter yoluyla (ablasyon-yakma, dondurma) tedavi edilebilir. Burada EPS ile yeri tespit edilen ritm bozukluğu dışarıdan verilen radyofrekans veya kriyoenerji ile yakılarak veya dondurularak yok edilir.

carpinti

Çarpıntıların kateterle teşhis edilmesi (EPS) ve tedavisi (ablasyon)