Damar içi ultrason görüntüleme

Anjiyo görüntüleri bazı hastalarda tedaviye karar vermek için (ameliyat mı? stent mi? ilaç tedavisi mi?) yetersiz kalmaktadır. Yine anjiyo görüntüleri bazı hastalarda stentin uygun şekilde yerleştirilmesi için de yetersiz kalmaktadır. İşte bu gibi durumlarda damar içi ultrason (IVUS) ve damar içi kan akımının ölçülmesi (FFR) gibi ek yöntemler önemli fayda sağlamaktadır. Prof. Dr. Mehmet Aksoy bu konuda ülkemizde en deneyimli birkaç operatörden birisidir ve ulusal-uluslararası düzeyde bu konuda eğitmen olarak da görev yapmaktadır.