Sol Ana Damara Stent Konması

Sol ana koroner darlıklarının tedavisinde bypass ameliyatı son yıllara kadar tek seçenekti. Ancak stent teknolojilerindeki gelişmeler, damar içi ultrason kullanımı gibi ek cihazlarla ana damara da stent yerleştirmek mümkün hale gelmiştir. Artık düşük-orta risk skorlu hastalarda stent bypass ameliyatına alternatif bir yöntem hatta bazı hastalarda daha iyi bir yöntem haline gelmiştir.

Bununla birlikte sol ana damara stent yerleştirmesi özel malzemeler, teknikler gerektiği, riski normal operasyonlara göre yüksek olduğu için tecrübeli ellerde ve merkezlerde yapılması gerekmektedir. Prof. Dr. Mehmet Aksoy bu konuda ülkemizde en deneyimli birkaç operatörden birisidir ve ulusal-uluslararası düzeyde bu konuda eğitmen olarak da görev yapmaktadır.

Kateterin sol ana damara girdiği yerde, sol ana damar girişinde ciddi daralma var (iki ok arası). Hayati tehlike riski yüksek bu hastada önceden sadece bypass ameliyatı yapılabilmekteydi.

Bu hastaya sol ana damar girişine (iki ok arasına) başarılı bir şekilde stent yerleştirilerek damar açıldı.