Stent mi daha iyi? Bypass ameliyatı mı daha iyi?

Aslında ikisini birbiriyle karşılaştırmak pek doğru değildir. Bazı hastalarda stent, bazılarında bypass ameliyatı daha iyidir. Bazılarında ise ikisi birbirine eşittir, hasta ikisinden birisini kendisi seçer.

Hastaya hangi tedavinin uygun olduğu hastanın şikayeti, muayene bulguları, diğer bazı testleri (eko, sintigrafi gibi), en önemlisi de anjyo sonucuna göre belirlenir. Buna ilgili hekimi karar verir. Bazen tartışmalı durumlarda konsey tarafından karar verilir. Bazı durumlarda stent üstündür, doğrudan stent tedavisi önerilir. Bazı durumlarda bypass cerrahisi üstündür, doğrudan bypass cerrahisi önerilir. Bazı durumlarda ise ikisinin neticesi birbirine yakındır, karar hastaya bırakılır.